• Višednevno savetovanje Palić
  • Zakon o izvršenju i obezbeđenju | Komplet od 3 knjige
  • Komplet literature za budžetsko računovodstvo
  • Pravna baza Paragraf
  • Law on enforcement and security interest

Izdanja i delokrug rada

PRAVNA BAZA
PARAGRAF LEX
Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

Sva službena glasila

Sl. glasnik RS,
br. 72 od 24.8. '16

Prosvetni glasnik,
br. 11 od 26.8. '16

Međunarodni ugovori,
br. 8 od 25.7. '16

Službeni list APV,
br. 47 od 17.8. '16

Besplatni propisi

LOGIN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

Paragraf Lex DEMO SRB

Paragraf Lex ANDROID

Paragraf Lex MNE

Paragraf Lex BA

ŠTAMPANI ČASOPISI
Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja

Poresko-računovodstveni instruktor
sa Specijalisom za carine Aktuelni broj:
144/145 1-31.8.2016

Budžetski instruktor
sa Specijalisom za direktore Aktuelni broj: 146/147 1-31.8.2016

Pravnik u javnom sektoru
Aktuelni broj:
25/26 1-31.8.2016

Pravni instruktor
sa Specijalisom za advokate Aktuelni broj:
121/122 1-31.8.2016

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE
Višednevna - 2 puta godišnje:
Maj-Zlatibor, Septembar-Palić
Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

Najnovije savetovanje:

Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru
25 - 28. septembar 2016.

Jednodnevna savetovanja

Višednevna savetovanja

FORMULAR za postavljanje
pisanih pitanja redakcijama

PRIRUČNICI / STRUČNA LITERATURA Priručnici, Stručna literatura i tekstovi zakona u izdanju kompanije Paragraf

AKTUELNO / Zakon o izvršenju i obezbeđenju | Komplet od 3 knjige

NOVO / Law on Enforcement and Security Interest

NOVO / Komplet za budžetsko računovodstvo

NOVI TIRAŽ / Vodič za primenu Zakona o radu

ONLINE kupovina priručnika

PARAGRAF PRETPLATNIČKI PANEL (PPP)

Pregled vaših faktura, avansnih i drugih računa u elektronskom formatu
VESTI NA DAN 31.08.2016.

GODIŠNJE SAVETOVANJE SUDIJA "SUDIJSKI DANI - 2016" OD 9. DO 12. OKTOBRA 2016. GODINE

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije "Sudijski dani - 2016" održaće se od 9. do 12. oktobra 2016. godine u Vrnjačkoj Banji. U nastavku možete preuzeti program Savetovanja ...

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova u humanoj medicini za koje je ALIMS izdao rešenje o dozvoli za lek, u periodu od 29.06. do 10.08.2016. godine

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012), kojim je propisana obaveza Agencije ...

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova u humanoj medicini za koje je ALIMS izdao rešenje o izmeni rešenja dozvole za lek, u periodu od 01.07. do 20.08.2016. godine

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012), kojim je propisana obaveza Agencije ...

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova u humanoj medicini za koje je ALIMS izdao rešenje o prestanku važenja dozvole za lek, u periodu od 01.07. do 15.08.2016. godine

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012), kojim je propisana obaveza Agencije ...

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini za koje je u periodu od 01.07. do 15.08.2016. godine izdata dozvola za lek

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012), kojim je propisana obaveza Agencije ...

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA: Modeli odluka o usklađivanju poslovanja javnih preduzeća sa Zakonom

Zakon o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016) stupio je na snagu 4. marta 2016. godine i doneo nova rešenja u oblasti rukovođenja i upravljanja, planiranja, izveštavanja i kontrole javnih preduzeća itd ...

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE - Tekst propisa

Osnovni razlog za izmene ovog zakona je usklađivanje preraspodele prihoda ostvarenih po osnovu poreza na zarade između jedinica lokalnih samouprava i Republike Srbije ...


Arhiva dnevnih vesti