Izdanja i delokrug rada

Pravna baza Paragraf Lex

Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
16-30.9.2017.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
1-31.8.2017.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravnik u privredi)

Aktuelni broj:
1-30.9.2017.
Paragraf intervju

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE

Višednevna - 2 puta godišnje: Maj-Zlatibor, Septembar-Palić Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji

VESTI NA DAN 25.09.2017.

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA: Raspisan konkurs za izbor 57 zamenika javnih tužilaca u javnim tužilaštvima


Državno veće tužilaca raspisalo je oglas za izbor 57 zamenika javnih tužilaca u javnim tužilaštvima u Republici Srbiji... Dalje

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Advokatska komora Srbije podnela inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije i povezanih podzakonskih akata


Advokatska komora Srbije (AKS) se nedavno pridružila zahtevu za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 95/2013 - dalje: Zakon). Advokati smatraju... Dalje

USTAV RS: Ministarstvo pravde će razmotriti predloge tužilaca za izmene Ustava


Predlozi tužilaštva o izmenama Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) koje se tiču njihovog položaja biće razmotreni, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović, napominjući da o toj temi treba da postoji širi društveni konsenzus... Dalje

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU: Mreža za restituciju traži da se imovina oduzeta posle Drugog svetskog rata starim vlasnicima vraća u naturi, a ne obeštećenjem u novcu


Mreža za restituciju će tražiti od nadležnih državnih organa da se imovina oduzeta posle Drugog svetskog rata vraća starim vlasnicima u naturi, a ne da se štite interesi "uzurpatora" koji su je na... Dalje

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Poverenik podseća da je Zakonom pravo na pristup informacijama zajemčeno svakom, bez obzira na njegove lične statuse ili društvenu poziciju


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje je da je neophodno da se svi organi vlasti i nosioci javnih... Dalje

PREDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Fakulteti zabrinuti za svoju autonomiju


Iako bez saglasnosti Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i uz mnogobrojne kritike akademske zajednice, Predlog zakona o visokom obrazovanju nalazi se pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije. Na univerzitetima kažu da su konačnu verziju videli tek na... Dalje

NACRT ZAKONA O PUTEVIMA: Uvodi se novine u upravljanju infrastrukturom. Rukovodioce koji procenjuju eventualni rizik, dobija svaki objekat na koridorima duži od 500 metara


Posle stambenih zgrada, uskoro bi upravnike mogli da dobiju i tuneli. Ovo novo zanimanje predloženo je u Nacrtu zakona o putevima, o kome je javna rasprava nedavno završena... Dalje


Arhiva dnevnih vesti