Izdanja i delokrug rada

PRAVNA BAZA
PARAGRAF LEX
Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOGIN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

Sva službena glasila

Sl. glasnik RS,
br. 80 od 30.9. '16

Prosvetni glasnik,
br. 12 od 31.8. '16

Međunarodni ugovori,
br. 8 od 25.7. '16

Službeni list APV,
br. 51 od 15.9. '16

Besplatni propisi

Paragraf Lex DEMO SRB

Paragraf Lex ANDROID

Paragraf Lex MNE

Paragraf Lex BA

ŠTAMPANI ČASOPISI
Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja

Poresko-računovodstveni instruktor
sa Specijalisom za carine Aktuelni broj: 147
16-30.9.2016

Budžetski instruktor
sa Specijalisom za direktore Aktuelni broj: 149
16-30.9.2016

Pravnik u javnom sektoru
Aktuelni broj: 28
16-30.9.2016

Pravni instruktor
sa Specijalisom za advokate Aktuelni broj: 124
16-30.9.2016

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE
Višednevna - 2 puta godišnje:
Maj-Zlatibor, Septembar-Palić
Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

Najnovije savetovanje:

Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru
25 - 28. septembar 2016.

Jednodnevna savetovanja

Višednevna savetovanja

FORMULAR za postavljanje
pisanih pitanja redakcijama

PRIRUČNICI / STRUČNA LITERATURA Priručnici, Stručna literatura i tekstovi zakona u izdanju kompanije Paragraf

AKTUELNO / Zakon o izvršenju i obezbeđenju | Komplet od 3 knjige

NOVO / Law on Enforcement and Security Interest

NOVO / Komplet za budžetsko računovodstvo

NOVI TIRAŽ / Vodič za primenu Zakona o radu

ONLINE kupovina priručnika

PARAGRAF PRETPLATNIČKI PANEL (PPP)

Pregled vaših faktura, avansnih i drugih računa u elektronskom formatu
VESTI NA DAN 30.09.2016.

SEMINAR ZA OBUKU VEŠTAKA SAOBRAĆAJNE, FINANSIJSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu organizuje Seminar za veštake saobraćajne, finansijske i građevinske struke ...

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

Pravni fakultet univerziteta Union u Beogradu organizuje pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita ...

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA: DVT traži hitan postupak za izbor Tužioca za ratne zločine i javnih tužilaca viših i osnovnih javnih tužilaštava

Državno veće tužilaca (DTV) dostavilo je Vladi Republike Srbije listu sa tri kandidata za novog Tužioca za ratne zločine, kao i listu kandidata za javne tužioce u 28 viših i osnovnih javnih tužilaštava ...

REFORMA PRAVOSUĐA: Primena alternativnog rešavanja sporova jedan je od načina da se sudstvo rastereti i učini efikasnijim. Troškovi arbitražnog postupka u domaćim sporovima znatno su niži od sudskih

Pred privrednim sudovima u Srbiji u 2015. godini bilo je 34.322 predmeta, a na kraju godine ostala je nerešena gotovo jedna trećina njih, od kojih je jedan ...

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI: Nacionalna služba za zapošljavanje gubi sudske sporove zbog isplate naknada nezaposlenima mimo Zakona.

Desetine hiljada ljudi tužili su Nacionalnu službu za zapošljavanje jer im je umanjena novčana naknada kad su ostali bez posla. Dobar deo, spor je i dobio. U Službi za ...

U PRIPREMI ZAKON KOJI ĆE REGULISATI RAD AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE: Procenjuje se da će se Predlog ovog zakona u skupštinskoj proceduri naći do aprila 2017. godine

Iako oblast angažovanja radne snage preko agencija za zapošljavanje još uvek nije dovoljno regulisana, u Srbiji postoji određeni broj aktivnih agencija za zapošljavanja ...

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU: O urednom stanju površine oko zgrade i ograde stara se vlasnik, odnosno korisnik zgrade, odnosno svi vlasnici i korisnici posebnih delova zgrade.

Svi stanari koji imaju lišća ispred svojih ulaza od sada će morati da čiste betonske površine, ukoliko ne žele da zbog toga plaćaju kaznu za kršenje komunalnog reda. Prema Odluci o ...

PORESKA UPRAVA: Uputstvo za prijavu prihoda od izdavanja nepokretnosti u zakup

Poreska uprava obaveštava građane koji ostvaruju prihod od izdavanja u zakup nepokretnosti, da sve informacije o načinu utvrđivanja poreza i popunjavanju poreske prijave, mogu dobiti u organizacionim jedinicama Poreske uprave ...

DO 2018. GODINE BIĆE USPOSTAVLJEN "MGOVERNMENT": Putem ove platforme biće moguće da se putem mobilnog telefona izvrši prijava i odjava prebivališta, produži registracija, plati porez, pribavi građevinska dozvola

Putem mobilnog telefona moći ćemo da prijavimo i odjavimo prebivalište, produžimo registraciju, platimo porez, pa čak i pribavimo građevinsku ...

58. SEDNICA KOMITETA ZA HARMONIZOVANI SISTEM SCO

U Svetskoj carinskoj organizaciji (SCO) u Briselu (Kraljevina Belgija) se od 26. septembra do 7. oktobra 2016. godine održava 58. sednica Komiteta za Harmonizovani sistem SCO (58th Session of the Harmonized System Committee) u čijem radu učestvuju i delegati ...


Arhiva dnevnih vesti