Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Arhiva vesti
<<< Nazad na ostale vesti
15.5.2012

ODRŽANA 77. SEDNICA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA


Nacionalni prosvetni savet, na svojoj 77. sednici, održanoj 8.5.2012. godine, imao je na dnevnom redu sledeće tačke:

1.Inkluzivno obrazovanje i vaspitanje
2.Dopuna dokumenta Standardi uslova za ostvarivanje posebnih programa u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja
3.Predlog obrazovnih standarda za tehničko i informatičko obrazovanje
4.Ogledi u srednjim stručnim školama
5.Udžbenici

Pod 1. Kao uvod u temu Borislava Maksimović je predstavila aktivnosti Ministarstva prosvete i nauke i nekoliko nevladinih organizacija na implementaciji inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja, a Sanja Đoković, predstavnik Društva defektologa Srbije u NPS, iznela je neke primedbe, dileme i sugestije. U diskusiji koja je usledila članovi Saveta i gosti su konstatovali sledeće:

Osnovni principi inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja su potvrđeni.

Sistem inkluzivnog obrazovanja treba da bude podržan odgovarajućom pravnom regulativom.

Dosadašnji period implementacije je kratak da bi se mogla izvršiti relevantna evaluacija.

Potrebno je sistematski pratiti implementaciju i formirati bazu podataka.

Već sada se uočava da je neophodna podrška vaspitačima, učiteljima i nastavnicima kroz obuke, materijale za nastavu, primere dobre prakse, pomoć pedagoških asistenata i saradnju defektologa.

Specijalne škole treba i dalje da postoje, ali je potrebno da se transformišu.

Pod 2. Na zahtev Ministarstva prosvete i nauke Savet je razmatrao predlog da se uvodni tekst dokumenta Standardi uslova za ostvarivanje posebnih programa u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koji je NPS usvojio 24.01.2012. godine, dopuni navođenjem člana 39. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Ovaj član zakona omogućava i drugim organizacijama, odnosno fizičkim licima (a ne samo predškolskim ustanovama) da mogu ostvarivati posebne programe u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja, te je ova mogućnost uvedena dodavanjem u standardu 3. tačke 2. Sa navedenim dopunama

Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je usvojio Standarde uslova za ostvarivanje posebnih programa u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Pod 3. Nacionalni prosvetni savet je razgovarao o predlogu Standarda za tehničko i informatičko obrazovanje za kraj obaveznog obrazovanja, koji je dat na javnu raspravu.

Konstatovano je da je predlog rađen prema postojećem planu i programu predmeta Tehničko i informatičko obrazovanje. S obzirom da je ovo predmet koji na tom nivou obrazovanja u najvećoj meri u odnosu na sve ostale predmete upoznaje učenika sa novim tehnologijama i proizvodima čovekove delatnosti, Savet smatra da je program predmet potrebno značajno izmeniti i osavremeniti. To je moguće učiniti definisanjem drugačijih principa, ciljeva i standarda obrazovnih postignuća, na osnovu kojih bi se doneo novi nastavni plan i program (u skladu sa članom 72. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja).

Pod 4. Direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja uputio je odgovor Nacionalnom prosvetnom savetu na dopis Saveta kojim ga obaveštava o principima kojima će se rukovoditi pri usvajanju planova i programa opšteobrazovnih predmeta za ogledne profile u srednjim stručnim školama. Savet smatra da argumenti koji su u pismu navedeni kao razlozi zbog kojih ZUOV ne želi da uvaži predloge Nacionalnog prosvetnog saveta ne stoje, što obrazlaže u pismu koje upućuje kao odgovor ZUOV-u. Kao i uvek, Savet prihvata odgovornost za donete odluke i usvojene dokumente samo ukoliko su primedbe Saveta uvažene. U slučaju ogleda Savet smatra da nadležnost Nacionalnog prosvetnog saveta nije jasno definisana Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Naime, u članu 14, tačka 6. kaže se da NPS donosi deo nastavnog plana i programa srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja, a u članu 101. koji se odnosi na uvođenje ogleda ne pominje se NPS već odluku o ogledu donosi ministar. Ako Savet ne može da utiče na predloženi plan i program ogleda, onda nije u mogućnosti ni da ga usvaja ukoliko ima primedbe na njega.

Pod 5. Predsednica Saveta je konstatovala da je o rukopisu udžbenika Matematika 4 i Radni listovi iz matematike 4 autora Siniše Ješića i Marka Ignjatovića, za koje je izdavač Gerundijum iz Beograda podneo zahtev za ekspertizu, dobijeno jedno pozitivno i jedno negativno mišljenje eksperata. Izveštaji eksperata su poslati članovima Saveta pre sednice da se upoznaju sa njima. Članovi Saveta, matematičari po struci, podržali su predlog da se rukopis preporuči s obzirom da rukopis podržava konceptualni pristup nastavi matematike, a da nisu utvrđene materijalne greške.

Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je odlučio da predloži ministru da se navedeni rukopis udžbenika odobri za korišćenje.

Predsednica Komisije za udžbenike NPS obavestila je članove Saveta da je podnet zahtev izdavačke kuće Novi Logos iz Beograda za ekspertizu rukopisa udžbenika Istorija 8 - radni udžbenik za osmi razred osnovne škole sa tematskim istorijskim atlasom autora Predraga Simića i Ivane Petrović. Nacionalni prosvetni savet nije u mogućnosti da izvrši ekspertizu navedenog rukopisa u zakonom predviđenom roku jer nije u stanju da nađe nezavisne eksperte koji bi izvršili ocenu kvaliteta rukopisa. Neki od kontaktiranih eksperata su odbili ponudu zbog neprimerene medijske kampanje koja prati ovaj rukopis, a za one koji su prihvatili da izvrše ekspertizu ustanovljeno je da su u sukobu interesa.

Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je doneo odluku da nije u mogućnosti da u zakonom predviđenom roku izvrši ekspertizu rukopisa udžbenika Istorija 8 - radni udžbenik za osmi razred osnovne škole sa tematskim istorijskim atlasom autora Predraga Simića i Ivane Petrović.

Izvor: Vebsajt Nacionalnog prosvetnog saveta, 14.5.2012.

<<< Nazad na ostale vesti